O škole

ŘÁD TĚLOCVIČNY, SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ A ŠKOLNÍ ZAHRADY

  1. Vstup do tělocvičny (školní hřiště, školní zahrada) je povolen pouze za přítomnosti učitele nebo vedoucího kroužku. Ten nesmí prostor opustit. Žáci a cvičenci svůj nutný odchod (WC,…) hlásí vedoucímu nebo učiteli.
  2. Do tělocvičny (šk. hřiště) vcházejí cvičenci pouze ve cvičebním úboru a vhodné obuvi.
  3. Žáci bez dovolení a dozoru nepoužívají sportovní nářadí a náčiní.
  4. Vedoucí dbá na bezpečnost dětí a cvičenců na nářadí.
  5. Není dovoleno házet míče ani jiné předměty na světla na stropě.
  6. Vedoucí zodpovídá za pořádek v tělocvičně (šk. hřišti, šk. zahradě).
  7. Žáci a cvičenci nesmí úmyslně ničit sportovní nářadí ani vybavení tělocvičny (šk. hřiště, šk. zahrady).
  8. Při odchodu vedoucí zkontroluje uzavření oken a zhasnutí světel.
  9. Při úrazu se používá vybavení školní lékárničky, která je umístěna v kabinetě školy v prvním poschodí.
Kontakt

email:
tel.: 466 932 207
... více


admin  |  Ka©a